Как можем да Нахраним 7,8 милиарда Души

Поглед към някои от земните граници

Ако изместим тези четири земеделски практики, е възможно да нахраним 7,8 милиарда души - грубо населението на света

Решаването на световния глад е голяма идея, която изисква малко мислене, за да може наистина да се отрази. Нашият настоящ подход към селското стопанство и производството на храни, храни приблизително 3,8 милиарда души. Това изключва повече от половината от глобалното население. Скорошно проучване, публикувано от Nature Sustainability, предполага, че ако изместим четири земеделски практики, е възможно да се нахранят 7,8 милиарда души. Това е приблизително населението на света.

Въпреки че предоставянето на решение на световния глад е важно, устойчивостта на околната среда остава на преден план.

Не трябва да вървим по-нататък в посока производство на храна с цената на околната среда“, казва Дитер Гертен от Потсдамския институт за изследване на влиянието върху климата в Германия, един от авторите на изследването.

Възможно е да продължите напред и да произведете повече храна. Това обаче няма да реши нищо, ако не прилагаме алтернативни технологии за производство на храни. От научнообоснованите изследвания и екологичния подход настоятелно призоваваме да изместим четири от деветте ключови системи за поддържане на живота на Земята.

производство на храна с цената на околната среда

Поглед към някои от земните граници

Хармонията сред деветте ключови системи за поддържане на живота на Земята е от решаващо значение за поддържането на баланс за планетарните обитатели. Устойчивата планета е нещо, за което глобалното население продължава да се бори. От деветте, изследователите предлагат следното по отношение на земеделските практики:

  • Ограничаване на използването на азот, което може да причини мъртви зони в езера и океани
  • Да не приемате прекомерно количество вода от речни източници
  • Въздържане от изсичане на гори
  • Осигуряване на оцеляване на биоразнообразието

Останалите пет са също толкова важни за поддържане (изчерпване на озона, аерозолно зареждане, климатични промени, нива на океанска киселинност и зареждане с азот и фосфор).
Преместване на селскостопански подход за изхранване на световното население.

Според проучването половината от световните земеделски подходи нарушават тези граници и чрез промяна на мястото, където се отглежда храна, би могло по-добре да се спазват тези граници.

Основните предпоставки са пространствено преразпределената обработваема площ, подобреното управление на водите и хранителните вещества, намаляването на хранителните отпадъци и промените в диетата“, казва Гиртен.

За да се изпълнят тези предпоставки, промените ще включват ограничаване на използването на торове в части от Източен Китай и Централна Европа. Това също ще изисква разширяване на производството в части от Африка на юг от Сахара и Западна САЩ. За увеличаване на биоразнообразието се предлага възстановяване на стопанства, където повече от 5 процента от видовете са застрашени, и залесяване на земеделски земи, където повече от 85 процента от тропическите гори са отсечени. Също така се предлага намаляване на изтеглянето на вода и намаляване на торенето с азот.

Иновациите са на преден план. Например, екип от учени направи храна от електричество, което представляваше друго решение за борба с глада в света. Тези на пръв поглед големи промени изискват малки стъпки. Редуването на културите за намаляване на експлоатацията на ресурси, намаляване на хранителните отпадъци и преминаване от месо на основни ястия към растения са само малко от назоваемите.

Източник

Превод: С*П | Природолечение.com
Прочети още:


Който не е гледал филма: "The Game Changers" - моля нека го направи, прекрасен е!


Може да ви хареса също:

0 comments