За Нас

Цялата информация, данни и материали, които са част от съдържанието на сайта Природолечение.com, 

са предназначени единствено за ползване с образователна цел. Те не следва да бъдат схващани или използвани като предоставящи правен или медицински съвет. 

Решенията, които Вие взимате относно Вашето собствено здраве, както и това на семейството Ви, са изключително важни и следва да бъдат обсъждани с квалифициран лекар или доставчик на здравни грижи. Ние не сме лекари, нито твърдим, че сме такива. Становища от всякакво естество, съдържащи се в информацията предоставена на този сайт, не са задължително становища, зад които Природолечение.com застава.